We are looking for Technical Animators that could boost our team. They should participate in decision-making about the technical direction of the animation department, create and maintain tools, give technical support and optimize processes.

Requirements

 • Advanced knowledge of MotionBuilder
 • Experience with animation retargeting
 • Good communication skills

Nice to have

 • Experience with Motion Capture data processing
 • Experience with Programming in Python
 • Knowledge of working with Optitrack Motion Capture
 • Knowledge of working with Cryengine Sandbox

We offer

 • Creative work on an AAA game title with a global reach
 • Work in a young team
 • Pleasant working environment in modern offices in Prague
 • Possibility of out-of-work activities

________________________________________________________________

Do našeho týmu hledáme posilu v podobě technického animátora. Měl by se podílet na rozhodování o technickém směřování animátorského oddělení, starat se o tvorbu a údržbu nástrojů, technickou pomoc a optimalizaci procesů.

Požadavky

 • Pokročilá znalost MotionBuilderu
 • Zkušenost s retargetováním animací
 • Dobré komunikační schopnosti

Výhodou

 • Zkušenosti se zpracováním Motion Capture dat
 • Zkušenost s programováním v jazyce Python
 • Znalost práce s Optitrack Motion Capture
 • Znalost práce s Cryengine Sandboxem

Nabízíme

 • Kreativní práci na AAA herním titulu s celosvětovým dosahem
 • Práci v mladém kolektivu
 • Příjemné pracovní prostředí v moderních kancelářích v Praze
 • Možnost mimopracovních aktivit